Mẫu nhà đẹp đúng gu kiểu miền Trung - Tây Nguyên - ảnh 1
“Vạn Đò House” là một mô hình nhà ở truyền thống , nhằm giải quyết vấn đề định cư lâu dài cho ngư dân kết hợp văn hóa truyền thống.

Nhà cho đồng bào Tây nguyên giữ bản sắc văn hóa nhưng được kiên cố hóa.

Nhà bảo quản nông sản và tránh bão lũ.

Nhà cho bà con miền biển.

Nhà có cây dừa và hàng rào lọc mặn cho ngư dân.

Nhà xanh cho vùng ven biển kết hợp sản xuất năng lượng sạch.

Nhà chống nóng, bão lụt và bảo quản nông sản.

Theo Architecture